Over Ons

Electronics Partners

Met ruim 25 jaar ervaring assembleert Global Electronics elektronica voor gerenommeerde opdrachtgevers in de high-tech markt. In de afgelopen jaren zijn we geëvolueerd van EMS tot volledig fulfilment partner. Als betrokken partner realiseren wij de assemblage van hoogwaardige producten tegen zo laag mogelijke kosten. Wij ondersteunen opdrachtgevers in de ontwikkeling door samen voorafgaand aan het proces een uitgebreide DFM/DFA-analyse uit te voeren. Met ons scala aan competenties begeleidt Global Electronics een product van design tot verzending.

 

Global Electronics realiseert prototypes en seriematige producties voor opdrachtgevers uit diverse marktsegmenten, waaronder telecommunicatie, computerindustrie, hoogspanningstechniek, laboratorium industrie, meet- en regeltechniek, chemie en petrochemie, defensie en beveiliging en IOT en de medische industrie. Bekijk onze cases voor een impressie van onze veelzijdigheid.

 

Realisatie

Met oog op detail en focus op efficiëntie weet Global Electronics binnen vijf dagen een prototype te assembleren om te testen. Wij bieden daarnaast verschillende diensten om het product van tekentafel tot distributie te begeleiden.

 

 • DFM/DFA-sessies
 • Design van tools, software en PCB’s
 • Programmeren van componenten
 • Assembleren en solderen van PCB’s
 • (Elektrische) testmethodes
 • Voorraadbeheer
 • Orderintake
 • Geconditioneerde opslag
 • Raamcontracten
 • Serieproductie van eindproduct
 • Box Build productie
 • Wereldwijde verzending

 

Een persoonlijke projectmanager denkt het hele proces met je mee. Je ontvangt constant feedback van onze specialisten om eventuele fouten zo vroeg mogelijk te ontdekken en op te lossen. Zo houden we het proces zo efficiënt mogelijk als het gaat om tijd, kwaliteit en kosten.

 

Contact

Global Electronics ondersteunt je van begin tot eind bij de ontwikkeling van jouw product. Of je nu een gedeelte of het hele proces bij ons neerlegt, wij helpen met het produceren en in de markt zetten van een hoogwaardig product. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Jeroen Schuiling

Bij Global Electronics BV ben ik verantwoordelijk voor sales, marketing & communicatie en projectmanagement. Een uitgebreide rol waar ik mij elke dag weer naar hartenlust op stort. Het belang van jou als klant staat altijd voorop. Graag praat ik met je over de mogelijkheden die Global Electronics BV biedt voor jouw product of design. Ik ben er van overtuigd dat we je kunnen verrassen met hetgeen we voor je kunnen betekenen!

Gerrit Versteeg

Als technisch directeur hou ik mij bezig met proces- en product engineering en de analyse van prototypes en nieuwe producten die door onze klanten worden geïntroduceerd. Global Electronics BV groeit en om de groei te begeleiden ben ik tevens degene die investeringen voorbereidt en mede helpt implementeren. Ik ben oprichter en mede-DGA van Global Electronics BV sinds 1993. Ik ga graag met je in gesprek over het design van een product en de mogelijkheden voor verbetering en optimalisatie.

Gerbert Schuilenborg

Als hoofd inkoop bij Global Electronics BV is mijn voornaamste taak het zorgen voor een snelle en kwalitatief hoogstaande invulling en uitvoering van alle aspecten die van belang zijn van bestelling en levering van ons product. Ik ga graag met je in gesprek over het begeleiden van het logistieke traject, het zoeken en vinden van de juiste materialen en advisering met betrekking tot het optimaliseren van een product qua verkrijgbaarheid en maakbaarheid.

Meino Toering

Vanaf 2015 werk ik bij Global Electronics BV als algemeen directeur. Mijn ambitie is om samen met onze medewerkers aan de continue veranderende vraag van onze klanten te blijven voldoen. Het is mijn overtuiging dat dit lukt in een onderneming als Global Electronics BV met medewerkers die passie hebben voor techniek en een extra stap willen zetten voor haar klanten. Dit is tevens de belangrijkste reden voor mij dat ik vanaf 2017 mede-DGA ben geworden van Global Electronics BV.

 

Belén ten Hoopen - Rojas Conde

Binnen Global Electronics BV ben ik verantwoordelijk voor het financiële, personeels-en arbo-beleid. Het aantrekken van specialisten en zorgen dat zij onder optimale en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen is een mooie uitdaging die ik graag elke keer weer aanga. Heb je vragen over één van deze onderwerpen? Dan sta ik je graag te woord.

25 years proactively improving your products

 • Kwaliteit

  Onze processen zijn zodanig ingericht dat op vele momenten er snel en vakkundig een oordeel wordt geveld over de kwaliteit.

Privacy Statement

Global Electronics, gevestigd aan Metaalstraat 12, 7483PD Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Global Electronics, Metaalstraat 12, 7483PD Haaksbergen, 053-5737200

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Global Electronics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@global-electronics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Global Electronics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Global Electronics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Global Electronics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Global Electronics neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Global Electronics) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Global Electronics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na registratie van persoonsgegevens tenzij deze gegevens beschikbaar moeten blijven voor één van de eerder genoemde verwerkingsdoelen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Global Electronics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Global Electronics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Global Electronics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Global Electronics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@global-electronics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Global Electronics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Global Electronics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via verkoop@global-electronics.nl